pondelok, 4 decembra, 2023
Úvod Blogy Slovenské národné stredisko pre ľudské práva tlačí do škôl sexuálnu výchovu

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva tlačí do škôl sexuálnu výchovu

POZOR! Princíp salámovej metódy je opäť tu. Tentokrát sa Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) snaží vmanipulovať riaditeľov škôl do výučby sexuálnej výchovy. Ako?

 V uplynulých týždňoch kontaktovalo SNSĽP riaditeľov škôl s takýmito otázkami:

  • Vyučujete na Vašej škole sexuálnu výchovu ako samostatný predmet?
  • Ak nie,  do výučby ktorého predmetu (resp. ktorých predmetov) je zahrnutá výučba sexuálnej výchovy?
  • Koľko % detí z celkového počtu tvoriacich cieľovú skupinu navštevuje tento predmet?
  • Aká je týždenná hodinová dotácia vyučovacích hodín na sexuálnu výchovu?
  • Ktoré ročníky majú predmet sexuálna výchova zaradený do vzdelávacieho programu?
  • Majú žiaci, ktorí nechcú navštevovať sexuálnu výchovu alternatívu, napr. voľbu iného predmetu? Ak áno, aký je to predmet?
  • Sú súčasťou sexuálnej výchovy na Vašej škole nasledovné témy:
  • výchova k manželstvu (napr. prevencia skorého nástupu sexuálneho styku a skorého manželstva) – ÁNO/NIE
  • výchova k rodičovstvu (napr. ochrana pred neželaným otehotnením, plánovanie rodičovstva, a pod.) –  ÁNO/NIE

Mohlo by sa zdať, že SNSĽP len robí prieskum (zaujímavé by bolo zistiť, akých ľudských práv sa týka sexuálna výchova…). Keď si však pozrieme, ako sú kladené otázky a po skúsenostiach z minulosti vieme, že maximálna ostražitosť je viac ako na mieste. Napriek tomu, že žiadny dokument sexuálnu výchovu na školách nepožaduje, SNSĽP položenými otázkami jasne manévruje riaditeľov škôl, aby tzv. sexuálnu výchovu (ktorá je často skôr tréningom sexuálnych zručností) zaviedli.

Dovolím si poznamenať, že v  Štátnom vzdelávacom programe sa nachádzajú prierezové témy, ako: Multikultúrna výchova; Mediálna výchova; Osobnostný a sociálny rozvoj; Výchova k manželstvu a rodičovstvu; Environmentálna,  Dopravná výchova; Ochrana života a zdravia; Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra; Tvorba projektu a prezentačné zručnosti. Tieto témy sú tzv. prierezové preto, že zväčša nemajú samostatné predmety, v ktorých by sa vyučovali a majú sa preto zohľadňovať prierezovo naprieč inými predmetmi. Žiadna z týchto prierezových tém neobsahuje sexuálnu výchovu. Rovnako pedagogicko-organizačné pokyny neobsahujú odporúčanie sexuálnej výchovy.

Vyzývam týmto ministerku školstva p. Lubyovú, aby zjednala nápravu a zastavila tlak na vyučovanie sexuálnej výchovy.

Riaditeľov škôl povzbudzujem, aby sa nenechali vtlačiť do tzv. sexuálnej výchovy, neexistuje žiadna taká povinnosť pre školy, túto intímnu oblasť majú prioritne riešiť rodičia. Taktiež im odporúčam na zaslaný dotazník neodpovedať, minimálne v tejto kontroverznej časti.

Podporte nás

Sme mediálny startup, ktorý chce vytvoriť priestor pre konzervatívne a kresťansky zmýšľajúcich ľudí na pokojný a konštruktívny dialóg bez osočovania.

Zanechajte komentár

Najčítanejšie